FAQ patiënten

Veelgestelde vragen

Momenteel wil BOOST in de eerste plaats patiënten helpen die aan de volgende chronische ziekten lijden:
• chronische obstructieve longziekte (COPD)
• diabetes
• chronische nierinsufficiëntie
• cardiovasculaire aandoeningen

BOOST is bovendien actief in de gemeenten Sint-Gillis, Sint-Joost en de Stad Brussel (Brusselse Vijfhoek).

Praat erover met uw arts, uw apotheker of de zorgverlener die u gewoonlijk volgt.
Iedereen moet de hulp kunnen vinden die hij nodig heeft. Praat er eerst over met uw huisarts om de hulp en zorg die u nodig heeft te coördineren. Als u geen huisarts heeft, kunt u contact opnemen met Brusano om een andere aanpak te overwegen.
BOOST stelt innovatieve ideeën voor om de continuïteit van de zorg te ondersteunen en ontwikkelt opvolgings- en begeleidingstools die voortdurend evolueren. Misschien heeft u ‘goede praktijken’ die u wil delen of voorstellen aan andere patiënten of zorgverleners? U kunt ook deelnemen aan de evaluatie van de tools om ze te verbeteren. Praat erover met uw arts, uw apotheker of de zorgverlener die u gewoonlijk volgt.
Een van de voordelen van BOOST is de multidisciplinaire samenwerking. Daardoor kunnen we de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte verbeteren. Bovendien wordt de nadruk gelegd op de organisatie van de hulp en zorg die u nodig hebt, waarbij we vertrekken vanuit uw prioriteiten. Tot slot kunnen uw zorgverleners gebruikmaken van een reeks hulpmiddelen die uw zorgverlening verbeteren als u ingeschreven bent bij BOOST. We kunnen met uw vertrouwde netwerk nadenken over wat er beter uitgewerkt, bedacht en geconcretiseerd kan worden om uw naaste dagelijks te ondersteunen. Praat erover met uw arts, uw apotheker of de zorgverlener die u gewoonlijk volgt.
Uw ervaring als mantelzorger is essentieel voor zorgverleners! U bent rechtstreeks getuige van werkwijzen die verbeterd kunnen worden in het hulp- en zorgsysteem in Brussel. Uw standpunt en ervaring kunnen ons dus veel informatie bezorgen. We zouden erg blij zijn als u erover komt vertellen tijdens onze werkgroepen. Neem contact met ons op.

Hebt u het antwoord op uw vraag niet gevonden?