Professionals

Wilt u hulp bij de begeleiding van mensen met chronische aandoeningen??

De voordelen

  • Netwerking met andere zorgverleners voor een geïntegreerde begeleiding van de patiënt. Zo vindt u een antwoord op de vragen die u zich stelt.
  • De levenskwaliteit voor en de zorg van patiënten verbetert dankzij een betere coördinatie van de zorg en het feit dat er beter rekening wordt gehouden met de prioriteiten van de patiënt.

Voorzieningen van het programma

Een team tot uw dienst

Een team dat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw beschikking staat om u te helpen een patiënt in het programma op te nemen, een buurtreferent aan te duiden, uw vragen over de opvolging van chronische aandoeningen te beantwoorden en/of u door te verwijzen naar andere bestaande hulpmiddelen of oplossingen.

Ontmoetingsplaatsen

BOOST organiseert ontmoetingsplaatsen met andere zorgverleners over de opvolging van chronische aandoeningen, zodat u nieuwe contacten kunt leggen, goede praktijken kunt uitwisselen, ondersteuning krijgt van andere mensen uit de praktijk en kunt samenwerken om overleg en methoden in te voeren.

Van de referenten

Het BOOST-team helpt u om een buurtreferent aan te wijzen. Dat is de zorgverlener in de omgeving van de patiënt die het best in staat is om de prioriteiten van de patiënt helder te krijgen, de vorming van een begeleidend team te faciliteren en een goede samenwerking en communicatie tussen de leden daarvan te verzekeren. Het BOOST-team kan u ook helpen om een ziekenhuisreferent aan te duiden die een goede communicatie met en in het ziekenhuis zal verzekeren. Als u zelf de rol van referent op u neemt, zal BOOST u helpen om uw opdracht te vervullen.


Gesprekstools

BOOST stelt u een gesprekstool ter beschikking in de vorm van een kaartspel, dat helpt om de prioriteiten van de patiënt uit te klaren en de opvolging aan te passen aan die prioriteiten. Een tool in de vorm van een geïllustreerd kaartspel, dat de communicatie vergemakkelijkt. De tool helpt om in het overleg tussen de patiënt en zijn buurtreferent de nadruk te leggen op de (niet-)medische prioriteiten van de patiënt. Het doel is om de patiënt te helpen om de problemen te overwinnen die hem verhinderen zich helemaal aan zijn gezondheid te wijden.

Informatie

BOOST heeft een lijst gemaakt van de vragen die het vaakst gesteld worden in het kader van de opvolging van chronische aandoeningen en daar een antwoord op gegeven. Als u het antwoord op de vraag die u zich stelt niet vindt in de FAQ’s, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze helpdesk.

Ondersteunende tools

Helpdesk: een rechtstreekse toegang tot de coördinatie om een hulpmiddel te vinden dat aan de behoeften van de patiënt voldoet, zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats, of ondersteuning biedt bij administratieve procedures.

Repertorium: gekoppeld aan de helpdesk, maakt het mogelijk om een hulpmiddel te vinden dat aan de behoeften van de patiënt voldoet, zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats. Daarnaast biedt https://social.brussels/ een schat aan informatie online.

Getuigenissen

Het is belangrijk om mensen met een chronische ziekte specifiek op te volgen en hen hulp en zorg te bieden die beter aangepast is aan hun individuele behoeften.NathalieBuurtreferent

Ik geloof in BOOST, want het bevordert de coördinatie en samenwerking tussen de actoren van verschillende zorglijnen.MarcVerpleegkundige

BOOST sluit aan bij de fundamentele opdracht van de sociale hulpverlening , namelijk ervoor zorgen dat iedereen een waardig leven kan leiden.MichelMaatschappelijk werker

We zijn partner van BOOST omdat we deel willen uitmaken van dit ambitieuze project. We denken dat thuishulp een actieve rol speelt in de zorg voor chronische patiënten. AliciaVerzorgende in de thuiszorg

Ik voelde me echt eenzaam. Ze hebben me geholpen om aan te kloppen bij een wijkvereniging.NadinePatiënte

Partners