Professionals

Wilt u hulp bij de begeleiding van mensen met chronische aandoeningen??

De voordelen

  • Netwerking met andere zorgverleners voor een geïntegreerde begeleiding van de patiënt. Zo vindt u een antwoord op de vragen die u zich stelt.
  • De levenskwaliteit van en de zorg voor patiënten verbetert dankzij meer coördinatie van de zorg en het feit dat er beter rekening wordt gehouden met de prioriteiten van de patiënt.

Voorzieningen van het programma

Een team tot uw dienst

Een team dat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw beschikking staat om u te helpen een patiënt in het programma op te nemen, een buurtreferent aan te duiden, uw vragen over de opvolging van chronische aandoeningen te beantwoorden en/of u door te verwijzen naar andere bestaande hulpmiddelen of oplossingen.

Ontmoetingsplaatsen

BOOST organiseert ontmoetingsplaatsen met andere zorgverleners die mensen met chronische aandoeningen begeleiden, zodat u nieuwe contacten kunt leggen, goede praktijken kunt uitwisselen, ondersteuning krijgt van andere mensen uit de praktijk en kunt samenwerken om overleg te organiseren en nieuwe werkmethoden in te voeren.

Referenten

Het BOOST-team helpt u om een buurtreferent aan te wijzen. Dat is de zorgverlener in de omgeving van de patiënt die het best in staat is om de prioriteiten van de patiënt helder te krijgen, de vorming van een begeleidend team te faciliteren en een goede samenwerking en communicatie tussen de leden daarvan te verzekeren. Dankzij de aanstelling van ziekenhuisreferenten in de partnerorganisaties, faciliteert BOOST het contact en de communicatie tussen de eerste lijn en het ziekenhuis.

Als u zelf de rol van referent op u neemt, zal BOOST u helpen om uw opdracht te vervullen.


Gesprekstool

BOOST stelt u een gesprekstool ter beschikking in de vorm van een kaartspel, dat helpt om de prioriteiten van de patiënt uit te klaren en de opvolging aan te passen aan die prioriteiten. Een tool in de vorm van een geïllustreerd kaartspel, dat de communicatie vergemakkelijkt. De tool helpt om in het overleg tussen de patiënt en zijn buurtreferent de nadruk te leggen op de (niet-)medische prioriteiten van de patiënt. Het doel is om de patiënt te helpen om de problemen te overwinnen die hem verhinderen zich helemaal aan zijn gezondheid te wijden.

Informatie

BOOST maakt een lijst van veel gestelde vragen over de opvolging van chronisch zieke mensen wat betreft de organisatie de zorg.

Ondersteunende tools

Helpdesk: een rechtstreekse toegang tot de coördinatie om een hulpmiddel te vinden dat aan de behoeften van de patiënt voldoet, zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats, of ondersteuning biedt bij administratieve procedures.

Repertorium: gekoppeld aan de helpdesk, maakt het mogelijk om een hulpmiddel te vinden dat aan de behoeften van de patiënt voldoet, zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats. Daarnaast biedt https://social.brussels/ een schat aan informatie online.

Getuigenissen

Het is belangrijk om mensen met een chronische ziekte specifiek op te volgen en hen hulp en zorg te bieden die beter aangepast is aan hun individuele behoeften.NathalieBuurtreferent

Ik geloof in BOOST, want het bevordert de coördinatie en samenwerking tussen de actoren van verschillende zorglijnen.MarcVerpleegkundige

BOOST sluit aan bij de fundamentele opdracht van de sociale hulpverlening , namelijk ervoor zorgen dat iedereen een waardig leven kan leiden.MichelMaatschappelijk werker

We zijn partner van BOOST omdat we deel willen uitmaken van dit ambitieuze project. We denken dat thuishulp een actieve rol speelt in de zorg voor chronische patiënten. AliciaVerzorgende in de thuiszorg

Ik voelde me echt eenzaam. Ze hebben me geholpen om aan te kloppen bij een wijkvereniging.NadinePatiënte

Gezinnen vinden dat het beter en sneller werkt als ik het ben die bel, als dokter. Maar vervolgens word ik hun reddingsboei. CharlotteHuisarts

Ik voelde me echt opgesloten in mijn huis. BOOST heeft me geholpen om dit gevoel van eenzaamheid uit te drukken en om oplossingen te vinden. SarahPatiënt

Het is ons gelukt om de mensen te identificeren die betrokken waren bij de opvolging van een patiënt en ze in een netwerk te plaatsen voor een betere continuïteit van de zorg.CatherineZiekenhuisreferent

Partners